Chirurgia stomatologiczna i ortodoncja w Legionowie – zakres usług

Nasz gabinet specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ortodoncji i chirurgii stomatologicznej, w tym w leczeniu złożonych schorzeń takich jak bruksizm, bezdech senny czy bóle głowy o charakterze migrenowym. Tego rodzaju dolegliwości często mają związek z nieprawidłowościami budowy zgryzu, czy też stawu skroniowo-żuchwowego. Odpowiednio podjęta terapia jest w stanie wyeliminować przykre symptomy, których przyczyn często dopatrujemy się w zupełnie innych obszarach.

Leczenie ortodontyczne dorosłych i dzieci – nasza oferta

Zajmujemy się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci. Nasze działania znacząco wybiegają jednak poza dobór metody korekty wyglądu uzębienia i funkcjonalności zgryzu. Oferta gabinetu obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • ortodoncji
 • ortopedii
 • leczenia zaburzeń SSŻ
 • profesjonalnego wybielania zębów
 • leczenia bólu głowy o charakterze nawracającym, migrenowym
 • leczenia chrapania i bezdechu sennego.
 
leczenie stomatologiczne dziecka

Leczenie ortodontyczne dzieci – faza I: aparaty czynnościowe

Aparaty czynnościowe są używane głównie u rosnących dzieci, aby rozwiązać problem wąskich górnych i dolnych szczęk, co może spowodować stłoczenia stałych zębów. Kiedy wąskie górna i dolna szczęka są rozszerzone do normalnego kształtu i rozmiaru za pomocą aparatów czynnościowych, w większości przypadków nie trzeba usuwać stałych zębów. Podjęte w odpowiednim momencie leczenie ortodontyczne dzieci pozwala na całkowite skorygowanie występujących nieprawidłowości.

Większość dzieci ze stłoczonymi zębami i złym zgryzem ma wąskie szczęki i niedorozwinięte żuchwy, co może być skorygowane aparatami czynnościowymi. Aparaty czynnościowe pomagają wyleczyć zaburzenia kości, podczas gdy zaburzenia zębowe są korygowane stałymi aparatami ortodontycznymi.Idealnym wiekiem na zastosowanie aparatów czynnościowych jest okres gdy dziecko ma od 4 do 11 lat, kiedy dziecko najlepiej współpracuje. Jednakże, aparaty czynnościowe mogą być użyte nawet w wieku 4 lat, jeśli górna szczęka jest zbyt wąska i negatywnie wpływa na oddychanie i wymowę dziecka. Aparaty czynnościowe rozszerzające łuk zębowy mogą być również używane u dorosłych w celu rozwinięcia łuku do normalnego kształtu i rozmiaru przed założeniem aparatu stałego (zamków).Zastosowanie aparatów czynnościowych może zmniejszyć czas noszenia przez dziecko aparatu stałego i może zmniejszyć potrzebę usuwania stałych zębów. Aparaty czynnościowe rozwijają łuki zębowe tak że wszystkie stałe zęby mogą się wyrżnąć, co nadaje twarzy piękny profil, szeroki uśmiech i gwarantuje zdrowie stawom żuchwy.

badanie stomatologiczne dziecka

Leczenie ortodontyczne dorosłych i dzieci – faza 2: aparaty ortodontyczne

Dziedzina stomatologii nazywana ortodoncją obejmuje prostowanie zębów przy użyciu zamków. Ortodoncja jest również wskazana dla osób ze złym zgryzem, co może powodować gorszą samoocenę, a także zaburzenia trawienia i inne problemy zdrowotne. Współcześnie leczenie ortodontyczne dorosłych może być równie skuteczne co to przeprowadzane w młodszym wieku. Zamki są teraz mniej rzucające się w oczy i wygodniejsze w związku z wydajnymi drutami łukowymi, które wywierają na zęby delikatne, stałe siły. Dzieci powinny być przebadane ortodontycznie przed osiągnięciem pięciu lat, tak by leczenie aparatem czynnościowym może zmniejszyć czas noszenia zamków.

Ortodoncja jest zwykle drugą fazą leczenia, po zastosowaniu aparatów czynnościowych. Na zęby zostaną założone zamki by przesunąć zęby tak, aby je wyrównać wspierając w ten sposób rozwój kości osiągnięty w pierwszej fazie leczenia. Druga faza leczenia jest rozpoczynana w momencie gdy większość stałych zębów jest wyrżnięta.

Zamki są małymi, prostokątnymi metalowymi zaczepami które są przyklejane do zębów za pomocą specjalnego kleju ortodontycznego. W środku zamka znajduje się szczelina, w którą pasuje drut ortodontyczny. W celu utrzymania drutu na miejscu, owija się wokół zamków małe elastyczne gumki. To właśnie kombinacja zamków, drutu i elastycznych gumek pomaga przesuwać zęby do ich właściwych pozycji.

W celu uprzyjemnienia okresu noszenia zamków, pacjenci mają do wyboru bardzo dużo różnorodnych kolorów elastycznych gumek.

Poniżej zademonstrowany został model "bożonarodzeniowy" - czerwono-zielony.

 Stały aparat ortodontyczny

Ta faza leczenia zwykle trwa od 12 do 24 miesięcy, w zależności od stopnia koniecznego przesunięcia zębów wymaganego do wyrównania zębów i osiągnięcia prawidłowego zgryzu. Należy pamiętać, że szacowany czas leczenia jest podawany w przybliżeniu. Lekarz wytycza bowiem określone cele leczenia i zwykle kontynuuje leczenie, aż do momentu, gdy zostaną one osiągnięte. Współpraca pacjenta jest najlepszym sposobem na zakończenie leczenia w określonym na wstępie czasie. Pacjent powinien nosić wyciągi elastyczne (gumki między drutami) zgodnie z zaleceniami lekarza, a wtedy pożądane rezultaty zostaną osiągnięte.

Po zakończeniu fazy II, w celu utrzymania osiągniętych rezultatów, konieczne jest noszenie aparatów retencyjnych. Na ogół aparaty retencyjne są praktycznie niewidoczne, co pozwala pacjentowi zaakceptować ich obecność i upewnia lekarza, że będą one noszone przez odpowiednio długi okres czasu.

Dr Dolecki oferuje swoim pacjentom najnowsze osiągnięcia współczesnej ortodoncji, w tym wysoce kosmetyczne przezroczyste zamki ceramiczne.

Korekty Twego uśmiechu są możliwe w każdym wieku. Niektórzy pacjenci mogą wybrać przezroczyste zamki czy niewidoczne aparaty retencyjne.

PRZEZROCZYSTE ZAMKI I METALOWE ZAMKI

stomatolodzy pokazujący pacjentce wynik badania rtg

Model zamków Mystique, który jest wykonywany przy użyciu najnowszej technologii ceramicznej, daje znakomite rezultaty i wysoką przezierność. Przezroczyste zamki są przyklejane do zębów tak samo, jak zwykłe metalowe zamki. Czas leczenia wynosi zwykle od 12 do 24 miesięcy, w zależności od trudności w przesuwaniu zębów. Dorośli często zainteresowani są przezroczystymi zamkami.

.

CO TO JEST STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY (SSŻ)?

Staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ) jest to staw łączący dolną szczękę (żuchwę) z czaszką (kością skroniową). Dolna szczęka i czaszka są połączone wieloma mięśniami i więzadłami, które funkcjonują harmonijnie jeśli dolna szczęka jest w prawidłowej pozycji. Głowa kości żuchwy jest nazywana kłykciem i pasuje do wgłębienia w kości skroniowej, zwanego dołem stawowym. W celu prawidłowego funkcjonowania stawu potrzebny jest jeszcze kawałek chrząstki zwany krążkiem stawowym. Działa on jak poduszka albo amortyzator pomiędzy dwiema kośćmi.

Normalny staw

Kiedy dolna szczęka otwiera się i zamyka, krążek pozostaje bez przerwy pomiędzy kłykciem i dołem stawowym. Kiedy tak się dzieje, mamy do czynienia ze zdrowym SSŻ - pacjent może szeroko otworzyć usta bez żadnego dyskomfortu i żadnego odgłosu. Przy normalnym stawie pacjent jest w stanie podczas maksymalnego otwarcia szczęk włożyć między zęby trzy palce. W przypadkach, gdy SSŻ funkcjonuje prawidłowo i krążek stawowy jest w prawidłowej pozycji, mięśnie głowy, szyi i ramion funkcjonują relatywnie bez bólu.

CZYM SĄ ZABURZENIA SSŻ?

Zaburzenia SSŻ oznaczają stan stawu odmienny od normalnego.

Pozycja Twoich zębów może wpływać na pozycję stawów szczęk. Każdy z nich, gdy funkcjonuje normalnie, kości nie kontaktują się ze sobą, ponieważ między nimi znajduje się cienki krążek chrzęstny. Ten krążek działa jak poduszka i umożliwia gładką pracę stawu. Każdy krążek jest utrzymywany w miejscu i prowadzony przez mięśnie i więzadła. Jeśli zgryz jest zły, tak jak w przypadkach, gdy mamy do czynienia z: głębokim zgryzem, dolną szczęką przesuniętą za daleko do tyłu, wąską górną szczęką, stłoczonymi górnymi zębami, lub wychylonymi do przodu, może spowodować zmianę pozycji żuchwy. Typowo krążek jest wypchnięty do przodu. Dolna szczęka ma wtedy tendencję do powracania za bardzo do tyłu, a szczyt żuchwy zwany kłykciem naciska na nerwy i naczynia krwionośne z tyłu stawu i w ten sposób powoduje ból.

Zwykle, krązek zabezpieczający (chrząstka) jest wypchnięty do przodu i już nie służy jako poduszka pomiędzy kłykciem (żuchwa) i dołem stawowym (czaszka). Może to ewentualnie prowadzić do sytuacji, gdy kłykieć trze o kostny dołek. Taka sytuacja może spowodować zaburzenie zwane osteoartritisem.

Łagodne przemieszczenie powoduje klikanie lub pykania w stawach żuchwy.

Kiedy krążek jest przemieszczony, powoduje to różnorodne odgłosy wewnątrz stawów żuchwy, takich jak klikanie i pykanie. Pacjenci muszą zdawać sobie sprawę, że jakiekolwiek odgłosy lub ból, pojawiające się podczas otwierania i zamykania szczęk, są objawem przemieszczenia stawu. Zaleca się by pacjenci szukali pomocy tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec pogorszeniu się zaburzenia.

Bardziej ostre przemieszczenie może być bardzo bolesne i ewentualnie może powodować trwałe zniszczenie stawu. Niestabilny zgryz może spowodować zarówno przemieszczenie stawu, jak i napięcie oraz ból mięśni. Wiele objawów, zwykle nie wiązanych z tzw. dysfunkcją czaszkowo-krzyżową, jest nią spowodowanych. Te objawy to:

 • bóle głowy,
 • bóle szyi,
 • dzwonienie w uszach,
 • wypełnienie w uszach,
 • ból za oczami,
 • ból uszu,
 • ból ramion,
 • ból dołu pleców,
 • zawroty głowy,
 • zasłabnięcia,
 • trudności w połykaniu,
 • mrowienie w palcach i rękach

PRZYCZYNY ZABURZEŃ SSŻ

Stawy skroniowo - żuchwowe są jednymi z najczęściej używanych stawów ciała, w związku z długotrwałym użyciem w trakcie żucia, mowy, śpiewu, ziewania itp. Dysfunkcja stawu oznacza, że dolna szczęka nie znajduje się we właściwym miejscu względem górnej. Powoduje to często przemieszczenie krążka zabezpieczającego do przodu podczas przesuwania się żuchwy za bardzo do tyłu.

NIEKTÓRE NAJPOWSZECHNIEJSZE PRZYCZYNY

 • Dolna szczęka zbyt daleko z tyłu
 • Głęboki zgryz zębowy
 • Górne zęby przechylone do tyłu
 • Brak tylnych zębów

Rezultat: przemieszczenie krążka do przodu

 • Mięśnie nie pozostające w równowadze
 • Nawyki zgrzytania lub zaciskania zębów
 • Zła postawa
 • Uraz
 • Wypadki samochodowe
 • Uderzenie z tyłu
 • Zabiegi usypiania w szpitalach
 • Uraz głowy lub szczęki
 • Kłykcie zbyt daleko o tyłu to główna przyczyna zaburzeń SSŻ.

Staw skroniowo-żuchwowy wpływa na zdrowie ogólne jak żaden inny staw. Za kłykciem (szczytem dolnej szczęki) znajduje się kilka struktur, które wpływają na zdrowie samego stawu. Jedno z tylnych więzadeł, które działają jak gumowa taśma ciągnąca krążek do tyłu podczas zamykania szczęki. Jak wszystkie inne stawy, stawy SŻ zawiera dużą ilość nerwów i naczyń krwionośnych, które na poziomie podświadomości przekazują informacje o pozycji i stanie stawu. Kiedy szczęka jest zamknięta, krążek, który nie ma czucia, działa jak amortyzator w celu zapobieżenia uciskowi nerwów i naczyń krwionośnych. Kiedy nerwy i naczynia krwionośne są uciśnięte, cała struktura jest wytrącona z równowagi, co wpływa na nerwy, więzadła i mięśnie głowy, szyi i twarzy. Przemieszczony staw powoduje ból i inne objawy, co negatywnie wpływa na zdrowie i jakość życia.

PRZEMIESZCZONY STAW, KRĄZEK PRZESUNIĘTY DO PRZODU - LECZENIE

Najlepszym wyborem sposobu leczenia u pacjentów z przemieszczoną szczęką w związku z ustawieniem żuchwy (kłykcia) za bardzo do tyłu, byłoby noszenie szyny, lub aparatu czynnościowego przesuwających żuchwę do przodu.

MIĘŚNIE WYTRĄCONE Z RÓWNOWAGI

Mięśnie, które nie pozostają w równowadze, mogą być rezultatem zaciskania lub zgrzytania zębami. Jeśli mięśnie są przepracowane lub zmęczone w związku z nierównowagą strukturalną, inne mięśnie muszą ją skompensować. Ta kompensacja powoduje dopasowanie się ciała, co wprowadza je w nieprawidłową postawę. Kompensacja oznacza, że ciało adaptuje się do stanu, który jest niezdrowy. Ciało zaczyna doświadczać objawów na łagodnym poziomie - takim jak okazjonalne bóle głowy. Powoli objawy zaczynają pojawiać się coraz częściej, aż do momentu gdy pacjent czuje ból głowy codziennie.

Jeśli masz delikatnie przesunięty krążek, nieprawidłową pozycję głowy lub postawę ciała, skurczone mięśnie mogą powodować ból szyi, twarzy lub głowy. Te mięśniowe napięciowe bóle głowy mogą być tak ostre, że są mylone z migrenowymi bólami głowy. Niestety, pacjenci nie są często badani w kierunku zaburzeń SSŻ, a leczenie "migreny" nie daje rezultatów.

Leczenie pacjentów z migrenowymi bólami głowy polega często na przepisywaniu leków przeciwbólowych, takich jak Imitrex. Ten lek jest nieskuteczny w leczeniu zaburzeń związanych z przemieszczonymi stawami szczęk (dysfunkcja SSŻ). Radzi się pacjentom, aby stosując aparaty przesuwające dolną szczękę do przodu lub do leczenia nawyków - parafunkcji - spróbowali rozwiązać problem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Narasta fala pacjentów, którzy przeżyli urazy biczowe w wypadkach samochodowych i mają w konsekwencji przemieszczone jeden lub oba stawy skroniowo-żuchwowe w tym samym czasie bez bezpośredniego urazu twarzy lub głowy o kierownicę, kolumnę drzwi, szybę czy inne części samochodu.

Uraz biczowy zdarza się, gdy głowa jest rzucona do tyłu i do przodu podczas jazdy samochodem, który jest uderzony z tyłu lub z boku. Wyczerpujące badania dokumentują dobrze fakt, że większość urazów typu fleksja - ekstensja pojawiają się po tak zwanych „mniejszych urazach głowy”. Oznacza to, że niekoniecznie doznało się złamania lub bezpośredniego urazu głowy. Większość pacjentów donosi, że ich głowa po prostu została rzucona do tyłu i do przodu lub na boki. Ten ruch niszczy mięśnie i więzadła, które wspierają staw szczęki. Kiedy te mięśnie i więzadła są uszkodzone, może to spowodować przemieszczenie krążka ochronnego do przodu i powoduje przemieszczenie stawu żuchwy po jednej lub obu stronach.

ZABIEGI INTUBACYJNE

Pacjenci, którzy są poddawani zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, są zwykle intubowani przez usta. Intubacja jest zabiegiem, podczas którego umieszcza się rurkę w dół gardła, aby otworzyć drogi oddechowe podczas wykonywania zabiegu chirurgicznego. Okazjonalnie podczas zabiegu może dojść do przemieszczenia żuchwy w związku z wymuszonym otwarciem ust, nadmiernym rozciągnięciem więzadeł i innych tkanek w celu włożenia rurki. Niektórzy pacjenci mogą po zabiegu odczuć klikanie żuchwy, ograniczone rozwarcie ust, ból twarzy i głowy. Pacjenci, u których wcześniej stwierdzono zaburzenia SSŻ, powinni przed zabiegiem chirurgicznym poradzić się anestezjologa, czy możliwe jest intubowanie przez nos by zapobiec dalszemu zniszczeniu stawu i otaczających go struktur.

URAZ GŁOWY I ŻUCHWY

Poważne uderzenie w głowę lub żuchwę może spowodować przemieszczenie krążka w związku z siłą uderzenia w żuchwę. Pacjenci mogą odczuwać opuchliznę, ograniczone rozwarcie ust i klikanie w stawie. Pacjenci z ostrym urazem powinni szukać pomocy natychmiast po urazie, aby uniknąć dalszego zniszczenia stawu.

JEDZENIE I PICIE POWIĘKSZAJĄCE U NIEKTÓRYCH BÓLE GŁOWY

 • Alkohol
 • Tytoń
 • Kofeinowe: kawa, herbata, napoje i czekolada
 • Wzmacniacz smaku M.S.G.
 • Sztuczne słodziki, takie jak aspartam
 • Powinno się unikać potraw smażonych w oleju roślinnym I tłustych potraw
 • Mleko i ser
 • Orzechy
 • Fasola
 • Wieprzowina

TEST DO SAMODZIELNEJ OCENY STANU SSŻ

Poniżej znajduje się kilka pytań, które mogą pomóc w ocenie objawów:

 • Czy cierpisz na niezwykle częste bóle głowy? (T/N)
 • Czy słyszysz podczas otwierania, zamykania ust lub żucia chrobot, klikanie lub pykanie w którymś stawie żuchwy?
 • Czy czujesz ból w którymś z następujących obszarów: stawy żuchwy, górna szczęka, dolna szczęka, bok szyi, tył głowy, czoło, za oczami czy skronie ? (T/N)
 • Uczucie wypełnienia, nacisku lub blokady w uszach? Czy wosk w uszach wytwarza się w nadmiernej ilości? (T/N)
 • Czy miałeś kiedykolwiek dzwonienie, trzaski, syki lub buczenie w uszach? (T/N)
 • Czy miałeś zawroty głowy lub zemdlałeś? (T/N)
 • Czy drętwieją ci czasem palce lub ręce? (T/N)
 • Czy jesteś cały czas zmęczony, łatwo się męczysz lub uważasz że jesteś chronicznie zmęczony? (T/N)
 • Czy na języku masz odciśnięte swoje zęby? (T/N)
 • Czy język wchodzi ci pomiędzy zęby podczas połykania? (T/N)
 • Czy trudno ci żuć pokarmy? (T/N)
 • Czy brakuje ci tylnych zębów? (T/N)
 • Czy zaciskasz zęby w dzień lub w nocy? (T/N)
 • Czy zgrzytasz zębami w nocy? (Zapytaj rodziny.) (T/N)
 • Czy budzisz się z bólem głowy? (T/N)
 • Czy miałeś uraz biczowy? (T/N)
 • Czy uderzyłeś się (uderzono cię) w głowę, twarz lub podbródek? (T/N)
 • Czy osiągnąłeś etap gdy lekarstwa już ci nie pomagają? (T/N)
 • Czy żucie gumy pogarsza twe objawy? (T/N)
 • Czy jeśli włożysz swe małe palce do uszu i otworzysz szeroko i zamkniesz usta naciskając palcami do przodu, czy będzie cię bolało? (T/N)
 • Czy twoja żuchwa zbacza na lewo lub prawo podczas szerokiego otwierania ust? (Zobacz w lustrze.) (T/N)
 • Czy nie jesteś w stanie włożyć między zęby trzech palców podczas najszerszego otwarcia ust? (T/N)
 • Czy masz zwężoną I niesymetryczną twarz? (T/N)

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na niektóre z powyższych pytań, może powinieneś zgłosić się na konsultację do specjalisty SSŻ lub swego dentysty.

Sam możesz sprawdzić swój staw w następujący sposób:

 • Włóż małe palce do uszu. Kilkakrotnie otwórz i zamknij usta. Czy szczęka klika, trzaska, lub trze?
 • Patrząc w lusterko, bardzo powoli otwieraj i zamykaj usta. Zauważ czy żuchwa nie przesuwa się na którąś stronę. Czy odczuwasz wtedy jakikolwiek ból?
 • Przesuwaj żuchwę z boku na bok. Czy czujesz ból?

Sprawdź wrażliwość mięśni:

 • Przyłóż palce z przodu uszu na staw i naciśnij.
 • Naciśnij również na rejon policzków
 • Jeśli odczułeś ból lub dyskomfort, skontaktuj się z wykwalifikowanym dentystą w celu konsultacji w kierunku zaburzeń SSŻ.

CZY BOLI CIĘ CZĘSTO GŁOWA?

Bóle głowy są jedną z najpowszechniejszych przypadłości nękających ludzkość. Bóle głowy mogą być tak nasilone, że mogą negatywnie wpływać na jakość pracy i ich życie prywatne. Choć istnieje wiele przyczyn bólów głowy, wielu cierpiących na nie pacjentów cierpi z powodu zwyrodnień stawu skroniowo-szczękowego (SSŻ).

Czy szukałeś ulgi w swym bólu głowy i/lub twarzy?

Twój "nieuleczalny" ból głowy może być spowodowany nieprawidłowym zgryzem, zaburzeniem stawów szczęki i/lub skurczów mięśni otaczających głowę i szyję. Wierzymy, że w celu zlikwidowania objawów konieczne jest leczenie przyczyny zaburzenia, a nie wyłącznie tymczasowe przyniesienie ulgi za pomocą leków, takich jak przeciwbólowe czy relaksanty mięśniowe. Naszym celem jest zbadanie i wyleczenie czynników pochodzących od stawu a odnoszących się bezpośrednio do bólu, przywrócenie prawidłowego funkcjonowania i poprawa zdrowia ogólnego.

Ponieważ objawy symulują wiele różnych stanów chorobowych, ludzie chodzą od lekarza do lekarza w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Co jest prawdziwą przyczyną bólu?”.

Dlaczego stomatologia?

Żuchwa jest jednym z końców łańcucha posturalnego (szkieletowego). Niedoskonały zgryz może, wraz z upływem czasu , spowodować napięcie mięśni twarzy żuchwy. Uraz lub przypadkowe skaleczenie mogą spowodować stan stałej podwyższonej aktywności twarzy i mięsni szczęk (oddalony w czasie stan spazmów mięśni po samochodowym urazie biczowym „uderzenie z tyłu” jest znakomitym przykładem).

Przedłużone skurcze mięśni twarzy mogą prowadzić do przewlekłego bólu mięśni, często odczuwanego w innych miejscach (przeniesiony ból) i w ten sposób sugerującego mylną diagnozę.

DIAGNOZA ZABURZEŃ STAWU SKRONIOWO - ŻUCHWOWEGO

Podczas wstępnej wizyty dokonujemy omówienia i badania schorzenia. Pacjent podaje czas trwania schorzenia, opisuje miejsce, czas trwania i intensywność bólu. Badanie obejmuje wzorzec ruchomości żuchwy, określa dźwięki i wrażliwość stawu na delikatny nacisk. W razie konieczności wykonuje się dokładne badanie palpacyjne mięśni głowy i szyi.

Wywiad medyczny i stomatologiczny, a także badanie łuków zębowych i zębów.

Kwestionariusz zdrowia SSŻ. Pacjenci są pytani o objawy dysfunkcji SSŻ. Jeśli padają odpowiedzi twierdzące na pytania dotyczące jakichkolwiek objawów, zaciskania i zgrzytania zębami - konieczne są dalsze testy potrzebne do potwierzenia obecności zaburzenia stawu.

Zasięg ruchu - Sprawdza się jak szeroko pacjent może otworzyć usta, ruszać żuchwą na lewo i prawo, wysuwać żuchwę do przodu, a także jeśli podczas otwierania nie występuje zbaczanie żuchwy na boki - tzw. defleksja lub dewiacja. Jeśli istnieje problem z prawidłowym zasięgiem ruchu istnieje zwykle problem strukturalny wewnątrz stawu.

Palpacja mięśni - Nadmierne skurcze mięśni i obecność tzw. „punktów spustowych” wskazuje na zaburzenie mięsni żujących. To powoduje wrażliwość dotykową mięśni uczestniczących w żuciu. Oznacza zwykle to nieprawidłową pozycję żuchwy.

RTG stawów

Zwyrodnienie stawu polega na patologicznym przemieszczeniu chrzęstnego krążka stawowego, działającego jak poduszka i element poślizgowy pomiędzy dwiema kośćmi - żuchwą i kością skroniową (czaszką). Istnieje pięć stadiów przemieszczenia krążka stawowego. Ideałem byłoby, jeśli pacjenci mieliby wyłącznie stadium pierwsze lub drugie, kiedy krążek może być odzyskany. Jeśli okaże się że pacjent ma stadium 3, 4 lub 5 - jest to o wiele poważniejszy problem i na ogół nie udaje się uwolnić pacjentów od wszystkich objawów.

Leczenie

Jako że schorzenie może obejmować zęby, stawy szczękowe i mięśnie, leczenie tego stanu podlega modyfikacjom. Typowo, leczenie obejmuje kilka faz. Pierwszym celem jest zlikwidowanie stałego skurczu mięśni i bólu, a także przywrócenie normalnego zasięgu ruchu dolnej szczęki. Następnie dentysta musi skorygować sposób dopasowania zębów. Często pacjent nosi przez pewien okres czasu (zwykle około pół roku) szynę, aż do momentu, gdy zgryz nie ustabilizuje się. Permanentna korekta zgryzu może polegać na zmianie kształtu zębów, nałożeniu koron na zęby, leczeniu ortodontycznym np. aparatem stałym. Jeśli staw jest zniszczony, musi być specjalnie traktowany. W przypadku bardziej zaawansowanych przypadków (stadium 3, 4 i 5 zwyrodnienia stawu) można nie osiągnąć pełnego wyleczenia. Wtedy dentysta stara się zlikwidować objawy bólowe, napięcie mięśni, a także maksymalnie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie stawu.

W momencie postawienia dokładnej diagnozy, dr Dolecki dokona indywidualnej modyfikacji planu leczenia. Indywidualna terapia nie chirurgiczna obejmuje zmniejszenie spazmu mięśni wygodną szyną nakładaną na dolne zęby. Utrzymuje ona w prawidłowej pozycji żuchwę, a zatem i dolne zęby, zmniejsza napięcie mięśni stawu szczękowego i umożliwia rozpoczęcie procesu gojenia się stawu. W momencie, gdy opanowany jest ból a zgryz jest zrównoważony, a mięsnie i stawy pracują harmonijnie.

Ważne jest by ocenić również postawę pacjenta by określić czy ramiona, miednica i biodra znajdują się w równoległej pozycji. Każdemu pacjentowi wykonuje się fotografie diagnostyczne, aby sprawdzić powyższe objawy, a także żeby sprawdzić, czy nie ma on głowy wychylonej do przodu. Jeśli istnieje również wada postawy, wtedy konieczne będzie skierowanie do ortopedy lub fizykoterapeuty.

Jeśli istnieje zaburzenie polegające na postawie z głową wysuniętą do przodu, co powoduje zaburzenia w rejonie szyi i pleców, konieczne jest zastosowanie ortodontycznych aparatów czynnościowych, takich jak Twin Block, aparat herbsta czy MARA. Aparat skutecznie wysuwa żuchwę do przodu i likwiduje postawę z głową wysuniętą do przodu.

Dla większości pacjentów leczenie jest dwuetapowe:

Faza pierwsza - diagnostyczna - szyna diagnostyczna na pewien okres czasu

Faza druga - rozwiązanie na stałe:

 • Ortodoncja
 • Korony i mosty
 • Protezy
 • Protezy całkowite
 • Protezy częściowe
 • Nadbudowy kompozytowe na tylnych zębach dolnych

Faza pierwsza - diagnostyczna - tymczasowe szyny diagnostyczne

Jeśli górna i dolna szczęka (a także być może zęby) są wobec siebie nieprawidłowo ustawione poleca się pacjentowi noszenie czasowych aparatów - szyn. Szyna SSŻ jest zwykle noszona na dolnych zębach aż do momentu, gdy zgryz i pozycja dolnej szczęki jest ustabilizowana. Celem noszenia dolnej szyny jest prawidłowe ustawione żuchwy względem szczęki w trzech wymiarach - poprzecznym, pionowym i przednio-tylnym. Celem jest odnalezienie komfortowej pozycji żuchwy tak, aby pacjent poczuł ulgę w bólu i skurczach mięśni. Jeśli pacjent nosi protezę całkowitą lub częściową szynę wykonuje się w podobny sposób, jak na naturalne zęby.

Jako że większość bólów głowy, szyi i ramion jest spowodowana niestabilnością mięśni lub obrzękiem i stanem zapalnym stawów, możemy zastosować różnorodne zabiegi pomagające w normalizacji tych struktur. Może to być terapia laserem biostymulacyjnym, wilgotnym ciepłem, sprayami chłodzącymi i podczerwienią. Wiele technik mobilizacji lub rozciągania tkanek wspomaga proces osiągania przez te tkanki normalnego stanu. Z reguły w okresie noszenia szyny pacjent jest dodatkowo poddawany czaszkowym zabiegom manualnym, rozluźniającym szwy kostne, układającym prawidłowo poszczególne kości czaszki i likwidującymi stan skurczów mięśni głowy i naprężenia wewnętrznych struktur mózgu, takich jak sierp mózgu.

Czasami konieczne jest skierowanie pacjentów do innych specjalistów, takich jak fizykoterapeuci, ortopedzi, itd. Pacjenci muszą zdawać sobie sprawę, że choć większość pacjentów odczuwa znaczną poprawę, istnieje niewielka ilość pacjentów, u których leczenie nie odnosi skutku. Im dłużej krążek stawowy jest wypchnięty ze swego miejsca, tym bardziej więzadło tylne jest rozciągnięte i tym trudniej jest więzadłom tylnym ściągnąć krążek do prawidłowej pozycji dokładnie nad głową kłykcia żuchwy.

Niektórzy z tych pacjentów mogli przejść uraz w postaci uderzenia w głowę lub brali udział w biczowym wypadku samochodowym (uderzenie z tyłu). Jeśli tylne więzadła, które pomagają umieścić krążek pomiędzy kłykciem i kością skroniową zostały rozciągnięte lub rozerwane w efekcie poważnego urazu, prognoza pomyślnego wyniku leczenia pogarsza się. Oczywiście im szybciej pacjent zgłosi się na leczenie, tym wyższy jest odsetek sukcesu.

Pod koniec pierwszej fazy leczenia, na ogól po czterech do sześciu miesięcy, lekarz wraz z pacjentem oceniają efekty leczenia. Pacjent jest poddawany takiemu samemu testowi diagnostycznemu. Dokumentuje się poprawę - zmniejszanie się objawów dysfunkcji SSŻ. Podczas wizyt omawiane są z pacjentem różnorodne sposoby leczenia w fazie II leczenia.

Olbrzymia większość objawów powinna ustąpić w trakcie trwania fazy I  - diagnostycznej - przed rozpoczęciem fazy II.

FAZA II LECZENIA - STABILIZACJA STAWU
(Trwałe rozwiązanie problemu)

Ortodoncja

Po szynie diagnostycznej korygującej problem przemieszczonych stawów szczękowych, większość pacjentów ma przerwę pomiędzy ich tylnymi zębami. Żuchwa została przesunięta do bezbolesnej pozycji. Jeśli pacjent cofnie swą żuchwę do początkowej pozycji, ból powróci. Dlatego, do osiągnięcia trwalszego rozwiązania stosuje się najczęściej leczenie ortodontyczne aparatem stałym z elastycznymi gumkami rozciągniętymi pomiędzy górnymi a dolnymi zamkami, aby umożliwić ponowne zetknięcie się zębów tak, by pacjent był w stanie prawidłowo i bezboleśnie żuć. Jest to bardziej trwałe rozwiązanie stabilizacji stawu i zdrowia SSŻ. Ta faza leczenia trwa zwykle do półtora roku, w zależności od zaawansowania przypadku. Jeśli przestrzeń pomiedzy zębami jest duża (ponad 3mm), wtedy jest to najczęściej leczenie z wyboru.

Mosty i korony

Jeśli przestrzeń pomiędzy zębami jest minimalna (mniejsza od 3mm) lub jeśli tylne zęby mają duże wypełnienia (plomby) albo brakuje niektórych zębów, wtedy najlepszym rozwiązaniem może być zamknięcie tych przestrzeni za pomocą koron i mostów.

Nakładkowe protezy częściowe

Jeśli pacjent ma ograniczone możliwości finansowe, często leczeniem z wyboru jest wykonanie i umieszczenie na tylnych dolnych zębach protezy nakładkowej w celu wypełnienia przestrzeni pomiędzy tylnymi zębami i ustabilizowanie żuchwy (SSŻ).

Protezy całkowite

Jeśli pacjeny ma starą protezę bądź protezy ze startymi całkowicie zębami można zrobić nowe protezy z dłuższymi tylnymi zębami, które zamkną szpare pomiędzy zębami.

Protezy częściowe

Jeśli pacjentowi brak tylnych zębów, można wykonać częsciowe protezy, aby wypełnić przestrzenie pomiędzy tylnymi zębami.

Istotnym celem skorygowania zgryzu jest osiągniecie optymalnego, długotrwałego zdrowia. Jeśli obserwujesz u Ciebie któryś z wymienionych powyżej objawów - omów je ze swoim dentystą.

Twoje zdrowie to Twój najcenniejszy skarb. Warto w nie inwestować!

Leczenie bólu głowy

Wiele dzieci cierpi z powodu bólów głowy, które często są spowodowane przez strukturalną nierównowagę pomiędzy górną a dolną szczęką. Trzy główne typy nierównowagi strukturalnej to wąski górny łuk, cofnięta dolna żuchwa i zaburzenia pionowe, które objawiają się głębokim zgryzem. Duża część tych dzieci cierpiących na nierównowagę strukturalną ma jakąś formę następujących objawów:

 • zmęczone szczęki
 • bolące zęby
 • bóle głowy
 • starte zęby
 • bóle szyi
 • klikające stawy żuchwy
 • ból uszu
 • dzwonienie w uszach
 • zniekształcenie twarzy
 • zawroty głowy
 • ból za oczami
Leczenie bólu głowy polega wówczas na korekcji wad zgryzu i może obejmować różne metody terapii.

ZMĘCZONE SZCZĘKI

Jeśli szczęki stają się zmęczone po żuciu gumy lub jedzeniu pokarmów wymagających żucia, jest to jeden z najwcześniejszych oznak, że coś się psuje w systemie żującym. Ludzka szczęka jest tak dobrze zaprojektowana, że nie ma mowy o zmęczeniu szczęk, chyba że szczęki nie są prawidłowo wyrównane. Najpowszechniejszy problem dotyczy żuchwy, która często jest cofnięta lub mniejsza od górnej szczęki. Ci pacjenci wyglądają, jakby górne zęby były wysunięte, ale w większości tych przypadków to dolna szczęka jest ustawiona do tyłu w stosunku do górnej szczęki. Jeśli pojawia się zmęczenie dolnej szczęki, pacjent powinien być przebadany przez dentystę wyszkolonego w dziedzinie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

BÓLE GŁOWY

Zaburzenia stawu żuchwy zaczynają się rozwijać, kiedy dziecko cierpi na bóle głowy. Ból głowy, zwłaszcza u dzieci nie jest rzeczą normalną. Normalne dzieci są zdrowe, nie boli ich nic i mają relatywnie niski poziom stresu. Dlatego, bóle głowy są objawem przeciążenia systemu. Bóle głowy pojawiające się raz lub dwa razy w miesiącu mogą być wczesnym sygnałem alarmowym, który powinien być potraktowany na poważnie.

BÓLE SZYI

Niewłaściwa postawa połączona z zaburzeniami szczękowymi znacznie przeciąża mięśnie szyi, co powoduje ból i dyskomfort. Zaburzenia będą się nasilać z wiekiem, jeśli nie skoryguje się wcześniej omówionych zaburzeń strukturalnych. Wczesne zdiagnozowanie i leczenie może zapewnić młodym pacjentom dalsze życie w lepszym zdrowiu i komforcie.

Jeśli Twoje dziecko ma któryś z wymienionych objawów, proszę rozważ wizytę w gabinecie - tel 22 784 51 35.

chrapanieCHRAPANIE I BEZDECH PERIODYCZNY

Normalne oddychanie polega na swobodnym przepływie powietrza przez gardło i płuca. Kiedy się nie śpi, mięśnie pomagają w utrzymaniu otaczających struktur tak, aby powietrze dostawało się do płuc i nie napotykało na swojej drodze na przeszkody. Podczas snu mięśnie są w stanie spoczynku, ale drogi oddechowe w gardle powinny pozostać otwarte w celu umożliwienia dostarczenia powietrza do płuc.

skąd się bierze chrapanie

Chrapanie jest poważnym problemem dotykającym 60% mężczyzn i 40% kobiet w wieku pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Medycyna i stomatologia w większości traktują chrapanie jako niedogodność. Wielu bliskich uważa chrapanie za poważny problem społeczny jako, że pogarsza też i ich sen. W odpowiedzi, szturchają swych partnerów w żebra, lub śpią w osobnych sypialniach. Nasi pacjenci często narzekają na chrapanie - negatywnie wpływa na ich związek i małżeństwo. Chrapanie może prowadzić do bardziej poważnego stanu zwanego obstrukcyjnym bezdechem periodycznym.

Chrapanie pojawia się, gdy język pacjenta opada do tyłu i częściowo zatyka drogi oddechowe. Obstrukcyjny bezdech periodyczny pojawia się gdy język całkowicie blokuje drogi oddechowe przez zmieniający się okres czasu.

ssz9

Bezdech jest zaprzestaniem oddychania nosowego na dziesięć sekund. Trzydzieści lub więcej epizodów bezdechu podczas siedmiogodzinnego okresu snu w nocy jest uważane za bezdech senny. Ludzie dotknięci tym schorzeniem mają kilkaset epizodów bezdechu w nocy, każdy trwający od 10 do 200 sekund. Ogranicza to ilość tlenu dostarczanego ciału i mózgowi oraz zakłóca normalny cykl snu. Dzienne objawy bezdechu sennego wahają się od łagodnej niezdolności do koncentracji do ekstremalnej senności w momencie cichego siedzenia. Ci pacjenci mogą zasnąć podczas oglądania telewizji, w pracy, czy nawet podczas prowadzenia samochodu! Poważne przypadki bezdechu sennego mogą stanowić zagrożenie dla życia. Może ono spowodować nadciśnienie , które może sprowokować udar lub zawał. Ponieważ bezdech senny jest medycznym zaburzeniem z poważnymi implikacjami zdrowotnymi, radzi się takim pacjentom, żeby skonsultowali się z lekarzem rodzinnym lub specjalistą zaburzeń snu zanim rozpocznie się leczenie aparatem doustnym. Dokładna diagnoza obstrukcyjnego bezdechu periodycznego może być postawiona wyłacznie na podstawie testu snu zwanego polisomnogramem wykonywanego w warunkach szpitalnych. Test zmierzy ilość i długość epizodów bezdechu, oceni wysycenie tlenem, oceni etapy snu, i wykrywa ilość przebudzeń pacjenta.

Aparaty dentystyczne używane w leczeniu chrapania i bezdechu sennego są tak zaprojektowane, by umożliwić oddychanie poprzez przesunięcie żuchwy do przodu, co otwiera drogi oddechowe, pozwalając na swobodne oddychanie. Do powstania zaburzenia przyczyniają się problemy takie jak zatkanie nosa, wąskie górne drogi oddechowe i nadwaga pacjenta, która powoduje zwężenie dróg oddechowych. Problemy z chrapaniem pojawiają się często u pacjentów z niedorozwiniętymi żuchwami i głębokim zgryzem.

Indywidualne dopasowane aparaty są skuteczne zwłaszcza u pacjentów z łagodnym lub średnio zaawansowanym chrapaniem i bezdechem sennym. W gabinecie Mój Dentysta koryguję ten problem u młodszych dzieci za pomocą aparatów czynnościowych, które przesuwają żuchwę do przodu w celu zapobieżenia chrapaniu i bezdechowi, który może się rozwinąć później.

Pacjenci poszukujący dróg leczenia tego problemu muszą odwiedzić dentystę wyspecjalizowanego w badaniu dróg oddechowych, migdałków, języczka, rozmiaru łuków zębowych, SSŻ, pozycji żuchwy, stopnia głębokości zgryzu i pozycji języka. W gabinecie pacjent podaje również informacje związane z zaawansowaniem schorzenia, w tym o objawach związanych z chrapaniem i bezdechem sennym w tym o stopniu chrapania: jak ono działa na najbliższą osobę, zatrzymania oddechu podczas snu, kaszel i walka o oddech, bóle głowy, braki koncentracji, zapominanie, senność w ciągu dnia, brak energii, zmęczenie, zmiany osobowości, drażliwość, zmniejszony popęd płciowy, zasypianie w samochodach, podczas oglądania telewizji i w kinie, zasypianie w pracy, itp.

Fakty na temat chrapania:

 • Około jedna na osiem osób chrapie
 • Około 18 milionów ludzi cierpi na bezdech periodyczny
 • 28% mężczyzn powyżej 65 roku życia cierpi na bezdech periodyczny
 • Do 50% pacjentów cierpiących na bezdech periodyczny ma nadciśnienie krwi
 • U pacjentów z bezdechem periodycznym wzrasta ryzyko zawału i udaru
 • Prawie 60% społeczeństwa cierpi na senność w trakcie dnia, efekt uboczny bezdechu periodycznego
 • Chrapanie mija lub zmniejsza się znacznie u pacjentów noszących w ustach aparaty
 • W USA, choroby będące konsekwencją powikłań snu kosztują państwo 15.9 miliarda dolarów.

*Fakty dzięki uprzejmości National Sleep Foundation, American Sleep Apnea Association i American Academy of Sleep Medicine

Pamiętaj, chrapanie to poważny problem społeczny dla najbliższych i czasami jest powodem rozpadu małżeństwa. Jednakże, obstrukcyjny bezdech periodyczny to także zaburzenie oddychania o poważnym charakterze, potencjalnie groźne dla życia. Charakteryzuje się krótkimi okresami zaniku oddychania podczas snu.

SPOSOBY LECZENIA

Ciągłe ciśnienie powietrza (CPAP)

Urządzenie CPAPUrządzenie CPAP jest leczeniem z wyboru w medycynie. Niestety, pacjenci na nie narzekają. Pacjentowi zaleca się noszenie ciasno dopasowanej maski , która jest przypasana do głowy i połączona z wężem przyczepionym do sprężarki. Powietrze jest wtłaczane pod ciśnieniem przez nos by otworzyć drogi oddechowe podczas snu. Narzekania na temat użycia tej dmuchawy obejmują hałas z pompy, zmianę głosu podrażnienia skóry w miejscach kontaktu z maską, suchość nosa i gardła, bóle głowy z powodu pasków biegnących naokoło głowy, trudności z zaśnięciem i wydychaniem powietrza wbrew powietrzu wtłaczanemu przez nos.

Zaletą tego urządzenia jest 100% skuteczność w momencie, gdy się go używa. Literatura sugeruje że 30-40% użytkowników CPAP przestaje używać to urządzenie po okresie do dziewięćdziesięciu dni od początku terapii.

Zabieg chirurgiczny

W momencie, gdy bardziej zachowawcze metody nie odnoszą rezultatu, twój lekarz może zalecić zabieg chirurgiczny. Ta metoda jest najbardziej inwazyjna i bolesna, dlatego wykonywana jest w ostrych przypadkach bezdechu sennego gdy nadmierny rozrost tkanek, takich jak języczek podniebienia lub przerost podniebienia miękkiego, zmniejsza przestrzeń dla dróg oddechowych. Przed podjęciem decyzji o zabiegu, warto zapoznać z ryzykiem i efektami ubocznymi tego zabiegu.

Zabieg chirurgiczny, w zależności od diagnozy, może być wykonany na nosie, górnej części gardła, niższej części gardła lub wszystkich trzech obszarach.

CHIRURGIA NOSA

Zabieg chirurgiczny może być wymagany, aby oczyścić jamę nosa zamkniętą na skutek przerostu małżowin nosowych, skrzywionej przegrody nosa, guzów, polipów lub jako korekta zmian po urazie.

OPERACJA GARDŁA

Górna część gardła

Plastyka podniebienia i języczka

Laryngolog usuwa część języczka, podniebienia miękkiego i przerosłą tkankę miękką z tyłu gardła.

Po zabiegu pacjenci odczuwali ból gardła, dyskomfort, zmiany głosu (mowa nosowa) i trudności w połykaniu, a także zapływanie płynów do nosa podczas połykania jedzenia.

Usunięcie migdałka środkowego

Laryngolog usuwa środkowy migdał w momencie gdy przerośnięta tkanka limfoidalna zatyka drogi oddechowe.

Dolna część gardła - usuwanie migdałków podniebiennych

Laryngolog może ocenić potrzebę usuwania igdałków podniebiennych, jeśli są czynnikiem przyczyniającym się do chrapania i bezdechu sennego.

TERAPIA APARATAMI DOUSTNYMI

Aparaty wewnątrzustne są niechirurgiczną, zachowawczą metodą przesunięcia dolnej szczęki i języka do przodu i w ten sposób otwarcia dróg oddechowych.

Aparat wewnątrzustny jest noszony każdej nocy. Zapobiega on chrapaniu i bezdechowi sennemu. Jeśli aparat nie jest noszony, objawy powrócą. Aparaty wewnątrzustne są generalnie wygodne i łatwe w noszeniu. Dzięki swym wymiarom są przechowywane w niewielkim pudełku - łatwo jest je wziąć w podróż. Jako że większość osób cierpiących na obstrukcyjny bezdech senny mają łagodny do umiarkowanego stopień zaawansowania schorzenia, a duża część pacjentów źle toleruje urządzenie CPAP, terapia aparatami wewnątrzustnymi powinna być dla wielu pacjentów leczeniem z wyboru.

Co zrobić by dobrze się wyspać?

 • Codziennie idź do łóżka o tej samej porze
 • Unikaj alkoholu
 • Ćwicz regularnie by mieć pod kontrolą swą wagę i ciśnienie krwi
 • Unikaj kofeiny po 18:00
 • Unikaj dużych posiłków przed pójściem do łóżka
 • Przed pójściem do łóżka wykonuj ćwiczenia relaksacyjne
 • Zainwestuj w dobry materac i poduszkę
 • Utrzymuj temperaturę w pokoju w komfortowym zakresie
 • Stwórz relaksujące środowisko w sypialni

Jak zmniejszyć ryzyko chrapania

 • Trenuj spanie na boku
 • Zrzuć nadwagę
 • Używaj sprayów do nosa by udrożnić go
 • Przed pójściem do łóżka unikaj alkoholu i środków nasennych

TEST - CHRAPANIE I BEZDECH

Czy któraś z sytuacji ma zastosowanie u Ciebie?

 • Czy masz tendencję do zasypiania podczas:
  • Siedzenia i czytania
  • Oglądania telewizji
  • Biernego siedzenia w miejscach publicznych (kino, zebrania)
  • Jako pasażer w samochodzie na krótkich trasach
  • Odpoczynku po południu
  • Siedzenia i rozmowy
  • Siedzenia cicho po obiedzie
  • Siedzenia w samochodzie zatrzymanym na chwilę
  • Podczas prowadzenia samochodu
 • Czy po nocnym odpoczynku:
  • Budzisz się z bólem głowy
  • Czujesz się zmęczony, wyczerpany
 • Czy podczas snu
  • Głośno chrapiesz
  • Przestajesz oddychać
  • Dławisz się lub walczysz o złapanie oddechu
  • Gwałtownie rzucasz I obracasz się
  • Zgrzytasz zębami
 • Czy znacząco przybrałeś na wadze w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 • Czy masz nadciśnienie krwi

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT LECZENIA DWUETAPOWEGO

Dlaczego moje dziecko potrzebowałoby wczesnego leczenia?

Wczesne leczenie, czyli faza I, zalecane jest gdy istnieją zaburzenia rozwoju górnej i dolnej szczęki. Wczesne leczenie może skorygować te zaburzenia w fazie wczesnego wzrostu Twego dziecka przy użyciu aparatu czynnościowego, co rozwinie kość do normalniejszego rozmiaru w celu stworzenia wystarczającej ilości miejsca dla mających się wyrżnąć stałych zębów.

Jakie są korzyści wczesnego leczenia?

 • Poprawa profilu, uśmiechu I poczucia własnej wartości
 • Skorygowanie szkodliwych nawyków
 • Poprawiona wymowa poprzez rozszerzenie łuków zębowych i stworzenie miejsca dla języka
 • Zmniejszenie czasu noszenia aparatu stałego i zmniejszenie konieczności usuwania stałych zębów
 • Zapobieganie wyglądowi "kłowemu". Górne zęby oczne (kły) wyrzynają się ostatnie. Jeśli szczęka jest zbyt wąska, pacjent ma wygląd kłowy.
 • Zapobieganie możliwości asymetrii twarzy poprzez rozszerzenie górnego łuku I skorygowanie tylnego zgryzu krzyżowego.
 • Ulepszenie pozycji głowy, co może zmniejszyć lub nawet zlikwidować ból szyi.
 • Zapobieganie zgrzytaniu zębów w nocy
 • Poprawa oddychania przez nos
 • Zapobieganie obniżaniu się dziąseł

Co to jest aparat czynnościowy?

W momencie wykonania poprawnej diagnozy dokonuje się wyboru najlepszego aparatu, który będzie zastosowany u Twego dziecka. Aparat czynnościowy jest niewielkim urządzeniem podobnym w kształcie do aparatu retencyjnego z mikrośrubami, które sprawiają że aparat działa stymulując zmiany w kości i w ten sposób sprawiając że kość rośnie do swego pożądanego kształtu. Początkowe badania i zdjęcia RTG, wykonane na początku określają potencjał tego wzrostu - czyli określają co można zrobić.

Ile trwa faza pierwsza leczenia?

Pierwsza faza zwykle trwa 10-12 miesięcy w zależności od zaawansowania wady. Aparat jest zwykle aktywny (zmieniając szczękę) przez 4-6 miesięcy, a potem powinien być używany jak aparat utrzymujący przez 6 miesięcy, aby zapobiec jakiemukolwiek nawrotowi. W miarę jak stałe zęby wyrzynają się określa się, w którym momencie nie jest już konieczne noszenie aparat.

W którym momencie moje dziecko będzie potrzebowało stałego aparatu?

W momencie, gdy zakończono wczesny etap leczenia, Twoje dziecko będzie regularnie obserwowane, by nadzorować wyrzynanie się stałych zębów. W momencie gdy pojawią się wszystkie stałe zęby, umówimy się na wizytę konsultacyjną w celu sprawdzenia czy istnieje konieczność zakładania stałego aparatu. Zwykle etap ortodontyczny - to znaczy noszenie stałego aparatu nie rozpoczyna się zanim nie pojawią się u dziecka wszystkie stałe zęby (wiek od 11 do 13 lat). Jako że aparaty stałe są bardzo popularne wśród pacjentów, mogą być noszone u nastolatków i osób dorosłych. Coraz więcej dorosłych obecnie pyta o możliwość założenia stałego aparatu, aby poprawić swój uśmiech i wygląd.

Czym jest ortodoncja?

Dziedzina stomatologii nazywana ortodoncją obejmuje prostowanie zębów przy użyciu zamków. Ortodoncja jest również wskazana dla osób ze złym zgryzem, co może powodować gorszą samoocenę, a także zaburzenia trawienia i inne problemy zdrowotne. Zamki są teraz mniej rzucające się w oczy i wygodniejsze w związku z wydajnymi drutami łukowymi, które wywierają na zęby delikatne, stałe siły. Dzieci powinny być przebadane ortodontycznie przed osiągnięciem pięciu lat, tak by leczenie aparatem czynnościowym może zmniejszyć czas noszenia zamków.

Ile będzie trwało leczenie ortodontyczne aparatem stałym?

Przeciętna długość leczenia aparatem stałym to 1,5 do 2 lat. Leczy się gdy wszystkie zęby stałe już się wyrżnęły. Czas leczenia oczywiście zależy od zaawansowania zaburzenia i tego, od kiedy zaczęło się leczenie. Zaleca się by dzieci były poddane ocenie ortodontycznej przed osiągnięciem pięciu lat, aby ocenić czy zaburzenie dotyczy kości czy też zębów. Jeśli zaburzenie obejmuje kość - górna lub dolna szczęka są zbyt wąska lub dolna szczęka jest cofnięta, wtedy zaleca się natychmiastowe podjęcie leczenia aparatem czynnościowym. Użycie aparatów czynnościowych może zredukować czas noszenia przez dziecka aparatu stałego i zmniejszyć potrzebę usuwania stałych zębów. Jeśli problemem są odrobinę krzywe zęby, całe leczenie wielokrotnie będzie odłożone na później aż do momentu, gdy wyrżną się wszystkie stałe zęby.

Czy są różne rodzaje zamków?

Większość pacjentów myśli że zamki są „trendy” z powodu różnorakich kolorów. Jest ponad 40 kombinacji kolorowych gumek elastycznych, które zakłada się na zamki by utrzymać drut w zamkach. Co miesiąc pacjent wybiera sobie kombinację kolorowych gumek. Większość dzieci wybiera metalowe zamki, które są obecnie dużo mniejsze. Dorośli i nastolatki wolą przezroczyste zamki, ponieważ zlewają się kolorem z zębami i są mniej widoczne. Niektóre kobiety wolą złote zamki, które wyglądają jak biżuteria.

Czy po zdjęciu aparatu zęby będą się ruszać?

Po zdjęciu aparatu stałego pacjent będzie nosił aparat retencyjny. Korzenie zębów muszą mieć czas na umocowanie się w kości, więc absolutnie niezbędne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących noszenia aparatu retencyjnego w celu utrzymania pięknego uśmiechu uzyskanego pod koniec leczenia.

Jak długo będę nosił aparaty retencyjne?

Długość noszenia aparatów retencyjnych w zależności od ilości koniecznego przesunięcia zębów. Jednakże, jako generalna zasada, zaleca się noszenie górnego aparatu retencyjnego non-stop przez pierwszy rok i następny rok tylko w nocy. Generalnie dolny aparat retencyjny jest przytwierdzany na stałe, za przednimi zębami i zostaje na miejscu przez 3 do 5 lat.

ZDJĘCIA PRZYPADKÓW "PRZED" I "PO"

Kiedy niedorozwinięta jest górna szczęka, używa się aparatu czynnościowego do wysunięcia górnej szczęki do przodu.

Cennik

UsługaCena
Wizyta konsultacyjna (1/2h)190
Wizyta diagnostyczna wraz z pomiarami cefalometrycznymi300
Aktywacja aparatu ruch.160
Aktywacja aparatu stałego190-220
Wizyta kontrolna podczas fazy retencyjnej170
Aparaty ortopedyczne540-1600
Samoligaturujący aparat stały metalowy z drutem Damona2700 za łuk
Samoligaturujący aparat stały kosmetyczny z drutem Damona3450 za łuk
Komplet aparatów retencyjnych590 za łuk
Wizyta awaryjna50-100